Průvodcovské služby

Určeno pouze pro skupiny. Nutno objednat předem.

Cena uvedena u každé exkurze.

Exkurzi si můžete objednat na e-mailu: jiri.pavelka@csop.cz

 

I. Vlastivědné exkurze po Podblanicku

I.1) Vlastivědná exkurze za Blanickými rytíři
I.2) Krajem Blanických rytířů
I.3) Výprava za Blanickými rytíři
I.4) Vlastivědná exkurze údolím Sázavy - velký okruh
I.5) Vlastivědná exkurze údolím Sázavy - malý okruh
I.6) Románské Podblanicko
I.7) Historickou Vlašimí
I.8) Zámecký park Vlašim - příroda a památky
I.9) Historie dolování nerostných surovin na Podblanicku - za zlatem do Roudného

II. Přírodou Podblanicka

II.1) Pralesy v okolí Sázavy
II.2) Napříč Velkým a Malým Blaníkem
II.3) Přírodou Chráněné krajinné oblasti Blaník
II.4) Zámecký park Konopiště - velký okruh
II.5) Zámecký park Konopiště - malý okruh
II.6) Za orchidejovými loukami Podblanicka
 

I. Vlastivědné exkurze po Podblanicku

I.1) Vlastivědná exkurze za Blanickými rytíři

Bájná hora Blaník a její okolí je známo nejen pověstí o Blanických rytířích a prehistorickým hradištěm, ale rovněž i zachovalou venkovskou architekturou.

Doba trvání: 4-5 hodin

Délka: cca 7 km

Cena: 2 200,- (cena nezahrnuje dopravu, vstupné ani další případné poplatky)

Náročnost: mírná (výstup na Velký Blaník), nevhodné pro invalidy

Realizace: od 15. dubna do 31. října

Trasa vede parkoviště nad Kondrací přes Velký a Malý Blaník do Býkovic p. Bl. Účastníci na ní budou postupně procházet třemi přírodními rezervacemi, které tvoří jádro Chráněné krajinné oblasti Blaník (přírodní rezervace Velký Blaník, Malý Blaník a Podlesí). Po cestě mj. uvidí Slepičí skálu, odkud byl vylomen kámen do základů Národního divadla, prehistorické hradiště, zříceninu kaple sv. Máří Magdalény, rybník Jordán, který se má podle blanické pověsti zaplavit krví a zachovalou vesnickou architekturu. Po domluvě možnost návštěvy rozhledny na Velkém Blaníku a Veřejové skály, která se podle pověsti otevírá na Velký pátek.

...nahoru.

I.2) Krajem Blanických rytířů

Okolí bájné hory Blaník skrývá řadu tajemství a krásných míst.

Doba trvání: 3-4 hodiny

Délka: cca 6 km

Cena: 1 900,- (cena nezahrnuje dopravu, vstupné ani další případné poplatky)

Náročnost: pro méně zdatné, nevhodné pro invalidy

Realizace: od 15. dubna do 31. října

Účastníci budou seznámeni s historií oblasti a vlivy, které utvářely zdejší ráz osídlení. Uvidí řadu zajímavých objektů v Louňovicích p. Bl. (např. zbytky kláštera, zámek, kostel, památník skladatele J. D. Zelenky) a zbytky prehistorického hradiště na Velkém Blaníku). Po domluvě možnost návštěvy rozhledny na Velkém Blaníku.

...nahoru.

I.3) Výprava za Blanickými rytíři

Uvnitř hory Velký Blaník spí české vojsko blanických rytířů. Každý rok, ale pouze jeden den v roce, je možné za nimi do hory proniknout. Stačí vědět kdy a v kterém místě se hora otevírá.

Doba trvání: 3 hodiny

Délka: cca 6 km

Cena: 1 600,- (cena nezahrnuje dopravu, vstupné ani další případné poplatky)

Náročnost: mírná (výstup na Velký Blaník), nevhodné pro invalidy

Realizace: celoročně

Účastníci navštíví všechna významná místa na Velkém Blaníku - Veřejovou skálu, která se otevírá na Velký pátek, Slepičí skálu, odkud byl vylomen kámen do základů Národního divadla, prehistorické hradiště, skálu Jana Očka z Vlašimě, tzv. Rytířskou louku. Po domluvě možnost návštěvy rozhledny na Velkém Blaníku.
...nahoru.

I.4) Vlastivědná exkurze údolím Sázavy - velký okruh

Okruh po kraji s tisíciletou historií, který byl jedním z pilířů vzdělanosti Českého národa.

Doba trvání: 6-8 hodin

Délka: cca 15 km

Cena: 3 100,- (cena nezahrnuje dopravu, vstupné ani další případné poplatky)

Náročnost: pro středně zdatné, nevhodné pro invalidy

Realizace: od dubna do konce října

Okruh vede z centra města Sázavy ke sklárnám, odtud přes řeku Sázavu a Čertovou brázdou ke slovanskému mohylníku nad údolím řeky. Dále pak po hřebeni kolem pravěkých hradišť na Krkavčí skále až ke známému hostinci na Marjánce (možnost zajištění oběda v místní restauraci). Odtud opět přes řeku Sázavu po okraji nejzachovalejšího pralesa v Posázaví "Ve Studeném" ke studánce V Lázních zpět do Sázavy. Cestou je několik vyhlídek na malebné údolí řeky Sázavy. Účastníci budou seznámeni s historií regionu v okolí Města Sázavy od dob příchodu člověka až po současnost, přírodními a kulturními zajímavostmi regionu.

...nahoru.

I.5) Vlastivědná exkurze údolím Sázavy - malý okruh

Kratší verze putování po kraji s tisíciletou historií, který byl jedním z pilířů vzdělanosti Českého národa.

Doba trvání: 3-4 hodiny

Délka: cca 7 km

Cena: 1 900,- (cena nezahrnuje dopravu, vstupné ani další případné poplatky)

Náročnost: pro méně zdatné, nevhodné pro invalidy

Realizace: od dubna do konce října

Trasa vede z centra města Sázavy ke sklárnám, odtud přes řeku Sázavu a Čertovou brázdou ke slovanskému mohylníku nad údolím řeky. Dále pak po hřebeni kolem pravěkých hradišť na Krkavčí skále až ke známému hostinci na Marjánce (možnost zajištění oběda). Odtud autobusem nebo vlakem zpět do Sázavy. Cestou je několik vyhlídek na malebné údolí řeky Sázavy. Účastníci budou seznámeni s historií regionu v okolí Města Sázavy od dob příchodu člověka až po současnost, přírodními a kulturními zajímavostmi.

...nahoru.

I.6) Románské Podblanicko

Na Podblanicku je na malém území soustředěno nezvykle velké množství sakrálních památek z doby Románské.

Doba trvání: 6 hodin

Délka: cca 0,5 km

Cena: 2 300,- (cena nezahrnuje dopravu, vstupné ani další případné poplatky)

Náročnost: pro méně zdatné, s drobnou pomocí vhodné i pro invalidy

Realizace: od 1. dubna do 31. října

Návštěva románských kostelů v Kondraci a Načeradci a románských rotund v Pravoníně a Libouni, spojená s výkladem jejich historie a historie osídlení Podblanicka v době románské.

...nahoru.

I.7) Historickou Vlašimí

Vlašim byla vždy přirozené centrum Podblanicka, a to nejen správní, ale rovněž i kulturní. Svědčí o tom nejen bohatá historie, ale rovněž velké množství zachovaných památek.

Doba trvání: 3 hodiny

Délka: cca 3 km

Cena: 1 600,- (cena nezahrnuje dopravu, vstupné ani další případné poplatky)

Náročnost: pro méně zdatné, s drobnou pomocí vhodné i pro invalidy

Realizace: celoročně

Účastníci projdou krok za krokem historické centru Vlašimi, navštíví řadu památek s výkladem o jejich historii, pověstech a dalších zajímavostech oblasti. Návštěva kostelů, zámku vč. zámecké věže s rozhlednou, Podblanické galerie v zámecké bráně a dalších zajímavých objektů.

...nahoru.

I.8) Zámecký park Vlašim - příroda a památky

Okruh po přírodě a památkách unikátního zámeckého parku, který byl ve své době označován za jeden z nejkrásnějších ve Střední Evropě.

Doba trvání: 3 hodiny

Délka: cca 2-3 km

Cena: 1 600,- (cena nezahrnuje dopravu, vstupné ani další případné poplatky)

Náročnost: nenáročné, vhodné i pro invalidy

Realizace: od 15 dubna do 31. října

Účastníci budou seznámeni s obecnou historií založení zámeckého parku a jednotlivými etapami jeho vývoje. Dále pak se zajímavostmi flóry a fauny vč. ukázek v terénu. V rámci okruhu budou rovněž představeny současné památky a navštívena Vlašimská brána a Starý hrad.

...nahoru.

I.9) Historie dolování nerostných surovin na Podblanicku - za zlatem do Roudného

Návštěva jedné z nejbohatších lokalit zlata v Evropě a seznámení s historií dolování tohoto kovu na Podblanicku.

Doba trvání: 3-4 hodiny

Délka: cca 5 km

Cena: 1 900,- (cena nezahrnuje dopravu, vstupné ani další případné poplatky)

Náročnost: mírná až vyšší, nevhodné pro invalidy

Realizace: celoročně

Účastníci navštíví bývalý zlatodůl Roudný a jeho okolí. Budou seznámeni s celou historií dolování zlata na Podblanicku s možností si prohlídky zbytků těžebních zařízení, obhlídky budov, návštěvy zlatonosných středověkých povrchových prací haldy a odkaliště z 20. století. Budou seznámeni s přírodními hodnotami tohoto člověkem silně ovlivněného území.

...nahoru.

II. Přírodou Podblanicka

II.1) Pralesy v okolí Sázavy

I v Posázaví lze ještě najít místa, která se podobají těm před příchodem člověka. Právě taková jsou v posledních posázavských pralesích.

Doba trvání: 6 hodin

Délka: pěšky cca 6 km

Cena: 3 100,- (cena nezahrnuje dopravu, vstupné ani další případné poplatky)

Náročnost: vyšší - pro zdatné

Realizace: od 15. dubna do 31. října

Účastníci navštíví lesní komplexy v okolí Sázavy – NPR Ve Studeném a dubohabřiny na prudkých svazích údolí řeky Sázavy s charakterem původních pralesů, které patří k nejcennějším v Posázaví. Uvidí lesy tak, jak jako první příchozí kolonizátoři Posázaví a budou seznámeni s problematikou péče o tato cenná území.

...nahoru.

II.2) Napříč Velkým a Malým Blaníkem

Bájná hora Blaník není jen útočištěm českého vojska z pověstí, ale také nejcennějším přírodním územím chráněné krajinné oblasti Blaník.

Doba trvání: 4 hodiny

Délka: cca 6 km

Cena: 1 900,- (cena nezahrnuje dopravu, vstupné ani další případné poplatky)

Náročnost: mírná - pro středně zdatné 

Realizace: od 15. dubna do 31. října

Přechod přes centrální oblast chráněné krajinné oblasti Blaník s ukázkou původních lesů, keltského hradiště, největšího smrku Podblanicka, zříceniny starého kostela a dalších zajímavostí. V případě zájmu lze domluvit i výstup na rozhlednu na vrcholu Velkého Blaníku.

...nahoru.

II.3) Přírodou Chráněné krajinné oblasti Blaník

Nejmenší chráněná krajinná oblast v České republice nabízí krásnou přírodu i setkání s řadou vzácných druh rostlin a živočichů.

Doba trvání: 4 hodiny

Délka: cca 6 km, nutnost přejezdů mezi jednotlivými lokalitami

Cena: 1 900,- (cena nezahrnuje dopravu, vstupné ani další případné poplatky)

Náročnost: mírná - pro středně zdatné

Realizace: od 15. dubna do 31. října

Účastníci navštíví nejzajímavější místa CHKO Blaník. Projdou lesními rezervacemi na Velkém a Malém Blaníku, navštíví evropsky významnou lokalitu Podlesí. V případě zájmu lze domluvit i výstup na rozhlednu na vrcholu Velkého Blaníku.

...nahoru.

II.4) Zámecký park Konopiště - velký okruh

Okruh po zajímavých stromech a keřích největšího zámeckého parku na Podblanicku.

Doba trvání: 5-6 hodin

Délka: cca 8 km

Cena: 2 500,- (cena nezahrnuje dopravu, vstupné ani další případné poplatky)

Náročnost: pro středně zdatné, nevhodné pro invalidy

Realizace: od 1. května do 31. října

Účastníci budou seznámeni s obecnou historií založení zámeckého parku a jednotlivými etapami jeho vývoje. Navštíví kompozičně nejzajímavější místa parku (okolí zámku, Růžová zahrada, Šiberna, V Syrých) budou seznámeni se zde rostoucími dřevinami, problematikou jejich výsadby, ošetřování a drobnými památkami v parku.

...nahoru.

II.5) Zámecký park Konopiště - malý okruh

Kratší varianta okruhu po zajímavých stromech a keřích největšího zámeckého parku na Podblanicku.

Doba trvání: 3 hodiny

Délka: cca 3 km

Cena: 1 600,- (cena nezahrnuje dopravu, vstupné ani další případné poplatky)

Náročnost: pro méně zdatné, vhodné i pro invalidy

Realizace: od 1. května do 31. října

Účastníci budou seznámeni s obecnou historií založení zámeckého parku a jednotlivými etapami jeho vývoje. Navštíví kompozičně nejzajímavější místa parku v okolí zámku, budou seznámeni se zde rostoucími dřevinami, problematikou jejich výsadby, ošetřování a drobnými památkami v parku.

...nahoru.

II.6) Za orchidejovými loukami Podblanicka

Návštěva nejbohatších orchidejových luk Podblanicka.

Doba trvání: 3 - 4 hodiny

Délka: pěšky cca 2 km, nutnost přejezdů mezi jednotlivými lokalitami

Cena: 1 900,- (cena nezahrnuje dopravu, vstupné ani další případné poplatky)

Náročnost: nenáročné

Realizace: předpoklad v období od 1. května do 15. června

Účastníci navštíví vybrané lokality s výskytem orchidejí a budou seznámeni i s dalšími zajímavými druhy rostlin, které zde rostou. Program bude upraven vždy podle sezóny kvetení jednotlivých druhů. Účastníci musí být vybaveni pro pohyb v podmáčeném terénu (holínky).
...nahoru.