Průvodcovské služby

Určeno pouze pro skupiny. Nutno objednat předem (u každé exkurze se termín objednávky liší a je u ní vždy uveden).

Cena uvedena u každé exkurze. Školy mají 20% slevu.

Na specielní přání lze zajistit dopravu, stravu a ubytování.

Exkurzi si můžete objednat na e-mailu: exkurze@csop.cz .


I. Vlastivědné exkurze po Podblanicku


I.1) Vlastivědná exkurze za Blanickými rytíři
I.2) Krajem Blanických rytířů
I.3) Výprava za Blanickými rytíři
I.4) Vlastivědná exkurze údolím Sázavy - velký okruh
I.5) Vlastivědná exkurze údolím Sázavy - malý okruh

I.6) Románské Podblanicko
I.7) Historickým Divišovem
I.8) Historickou Vlašimí
I.9) Zámecký park Vlašim - příroda a památky
I.10) Historie dolování nerostných surovin na Podblanicku I - za zlatem do Roudného
I.11) Historie dolování nerostných surovin na Podblanicku II - stříbrnou stezkou
I.12) Historie dolování nerostných surovinna Podblanicku III - nerudné suroviny


II. Přírodou Podblanicka


II.1) Posázavskými pralesy
II.2) Napříč Velkým a Malým Blaníkem
II.3) Přírodou Chráněné krajinné oblasti Blaník
II.4) Po chráněných a cenných územích Podblanicka
II.5) Za zvířaty do Vlašimi
II.6) Zámecký park Konopiště - velký okruh
II.7) Zámecký park Konopiště - malý okruh
II.8) Dřeviny nejkrásnějších zámeckých parků na Podblanicku
II.9) Putování po památných a významných stromech Podblanicka
II.10) Za orchidejovými loukami Podblanicka
II.11) Hmyz zámeckého parku ve Vlašimi
II.12) Horniny a minerály Podblanicka - krátký okruh kolem Vlašimi


I. Vlastivědné exkurze po Podblanicku

I.1) Vlastivědná exkurze za Blanickými rytíři

Bájná hora Blaník a její okolí je známo nejen pověstí o Blanických rytířích a prehistorickým hradištěm, ale rovněž i zachovalou venkovskou architekturou.

Doba trvání: 4-5 hodin

Délka: cca 7 km

Cena: 2 200,- (cena nezahrnuje dopravu, vstupné ani další případné poplatky)

Náročnost: pro méně zdatné, nevhodné pro invalidy

Realizace: od 15. dubna do 31. října, nutno objednat min. 14 dní předem

Trasa vede parkoviště nad Kondrací přes Velký a Malý Blaník do Býkovic p. Bl. Účastníci na ní budou postupně procházet třemi přírodními rezervacemi, které tvoří jádro Chráněné krajinné oblasti Blaník (přírodní rezervace Velký Blaník, Malý Blaník a Podlesí). Po cestě mj. uvidí Slepičí skálu odkud byl vylomen kámen do základů Národního divadla, prehistorické hradiště, zříceninu kaple sv. Máří Magdalény, rybník Jordán, který se má podle blanické pověsti zaplavit krví a zachovalou vesnickou architekturu. Po domluvě možnost návštěvy rozhledny na Velkém Blaníku a veřejové skály, která se podle pověsti otevírá na Velký pátek.
...nahoru.

I.2) Krajem Blanických rytířů


Okolí bájné hory Blaník skrývá řadu tajemství a krásných míst.

Doba trvání: 3-4 hodiny

Délka: cca 6 km

Cena: 1 900,- (cena nezahrnuje dopravu, vstupné ani další případné poplatky)

Náročnost: pro méně zdatné, nevhodné pro invalidy

Realizace: od 15. dubna do 31. října, nutno objednat min. 14 dní předem
Účastníci budou seznámeni s historií oblasti a vlivy, které utvářely zdejší ráz osídlení. Uvidí řadu zajímavých objektů v Louňovicích p. Bl. (např. zbytky kláštera, zámek, kostel, památník skladatele J.D. Zelenky) a zbytky prehistorického hradiště na Velkém Blaníku). Po domluvě možnost návštěvy rozhledny na Velkém Blaníku.
...na horu.

I.3) Výprava za Blanickými rytíři


Uvnitř hory Velký Blaník spí České vojsko blanických rytířů. Každý rok, ale pouze jeden den v roce, je možné za nimi do hory proniknout. Stačí vědět kdy a v kterém místě se hora otevírá.

Doba trvání: 3 hodiny

Délka: cca 6 km

Cena: 1 600,- (cena nezahrnuje dopravu, vstupné ani další případné poplatky)

Náročnost: pro méně zdatné, nevhodné pro invalidy

Realizace: celoročně, celoročně, nutno objednat min. 14 dní předem
Účastníci navštíví všechna významná místa na Velkém Blaníku - veřejovou skálu, která se otevírá na Velký pátek, Slepičí skálu odkud byl vylomen kámen do základů Národního divadla, prehistorické hradiště, skálu Jana Očka z Vlašimě, tzv. Rytířskou louku. Po domluvě možnost návštěvy rozhledny na Velkém Blaníku.
...nahoru.

I.4) Vlastivědná exkurze údolím Sázavy - velký okruh


Okruh po kraji s tisíciletou historií, který byl jedním z pilířů vzdělanosti Českého národa.

Doba trvání: 6-8 hodin

Délka: cca 15 km

Cena: 3 100,- (cena nezahrnuje dopravu, vstupné ani další případné poplatky)

Náročnost: pro středně zdatné, nevhodné pro invalidy

Realizace: od dubna do konce října, nutno objednat min. 21 dní předem

Okruh vede z centra města Sázavy ke sklárnám, odtud přes řeku Sázavu a Čertovou brázdou ke slovanskému mohylníku nad údolím řeky. Dále pak po hřebeni kolem pravěkých hradišť na Krkavčí skále až ke známému hostinci na Marjánce (možnost zajištění oběda v místní restauraci). Odtud opět přes řeku Sázavu po okraji nejzachovalejšího pralesa v Posázaví "Ve Studeném" ke studánce V Lázních zpět do Sázavy. Cestou je několik vyhlídek na malebné údolí řeky Sázavy. Účastníci budou seznámeni s historií regionu v okolí Města Sázavy od dob příchodu člověka až po současnost, přírodními a kulturními zajímavostmi regionu.
...nahoru.

I.5) Vlastivědná exkurze údolím Sázavy - malý okruh


Kratší verze putování po kraji s tisíciletou historií, který byl jedním z pilířů vzdělanosti Českého národa.

Doba trvání: 3-4 hodiny

Délka: cca 7 km

Cena: 1 900,- (cena nezahrnuje dopravu, vstupné ani další případné poplatky)

Náročnost: pro méně zdatné, nevhodné pro invalidy

Realizace: od dubna do konce října, nutno objednat min. 21 dní předem

Trasa vede z centra města Sázavy ke sklárnám, odtud přes řeku Sázavu a Čertovou brázdou ke slovanskému mohylníku nad údolím řeky. Dále pak po hřebeni kolem pravěkých hradišť na Krkavčí skále až ke známému hostinci na Marjánce (možnost zajištění oběda). Odtud autobusem nebo vlakem zpět do Sázavy. Cestou je několik vyhlídek na malebné údolí řeky Sázavy. Účastníci budou seznámeni s historií regionu v okolí Města Sázavy od dob příchodu člověka až po současnost, přírodními a kulturními zajímavostmi.
...nahoru.

I.6) Románské Podblanicko


Na Podblanicku je na malém území soustředěno nezvykle velké množství sakrálních památek z doby Románské.

Doba trvání: 6 hodin

Délka: cca 0,5 km

Cena: 2 300,- (cena nezahrnuje dopravu, vstupné ani další případné poplatky)

Náročnost: pro méně zdatné, s drobnou pomocí vhodné i pro invalidy

Realizace: od 1. dubna do 31. října, nutno objednat min. 14 dní předem

Návštěva románských kostelů v Kondraci a Načeradci a románských rotund v Pravoníně a Libouni, spojená s výkladem jejich historie a historie osídlení Podblanicka v době románské.
...nahoru.

I.7) Historickým Divišovem

I malé městečko skrývá řadu tajemství a cenností.

Doba trvání: 2 - 3 hodiny

Délka: cca 2 km

Cena: 1 600,- (cena nezahrnuje dopravu, vstupné ani další případné poplatky)

Náročnost: pro méně zdatné, s drobnou pomocí vhodné i pro invalidy

Realizace: celoročně, celoročně, nutno objednat min. 14 dní předem

Účastníci projdou krok za krokem historickým centrem malebného podblanického městečka, navštíví řadu památek s výkladem o jejich historii, pověstech a dalších zajímavostech oblasti. Návštěva kostela, synagogy, Návštěva kostela a synagogy, procházka židovskou čtvrtí, návštěva bývalého popraviště (místa s jedinečnou vyhlídkou do kraje) aj.
Možnost zajištění oběda v místní restauraci.
...nahoru.

I.8) Historickou Vlašimí


Vlašim byla vždy přirozené centrum Podblanicka, a to nejen správní, ale rovněž i kulturní. Svědčí o tom nejen bohatá historie, ale rovněž velké množství zachovaných památek.

Doba trvání: 3 hodiny

Délka: cca 3 km

Cena: 1 600,- (cena nezahrnuje dopravu, vstupné ani další případné poplatky)

Náročnost: pro méně zdatné, s drobnou pomocí vhodné i pro invalidy

Realizace: celoročně, celoročně, nutno objednat min. 14 dní předem

Účastníci projdou krok za krokem historické centru Vlašimi, navštíví řadu památek s výkladem o jejich historii, pověstech a dalších zajímavostech oblasti. Návštěva kostelů, zámku vč. zámecké věže s rozhlednou, Podblanické galerie v zámecké bráně a dalších zajímavých objektů.
...nahoru.

I.9) Zámecký park Vlašim - příroda a památky


Okruh po přírodě a památkách unikátního zámeckého parku, který byl ve své době označován za jeden z nejkrásnějších ve Střední Evropě.

Doba trvání: 3 hodiny

Délka: cca 2-3 km

Cena: 1 600,- (cena nezahrnuje dopravu, vstupné ani další případné poplatky)

Náročnost: pro méně zdatné, vhodné i pro invalidy

Realizace: od 15 dubna do 31. října, nutno objednat min. 14 dní předem

Účastníci budou seznámeni s obecnou historií založení zámeckého parku a jednotlivými etapami jeho vývoje. Dále pak se zajímavostmi flóry a fauny vč. ukázek v terénu. V rámci okruhu budou rovněž představeny současné památky a navštívena Vlašimská brána a Starý hrad.
...nahoru.

I.10) Historie dolování nerostných surovin na Podblanicku I - za zlatem do Roudného


Návštěva jedné z nejbohatších lokalit zlata v Evropě a seznámení s historií dolování tohoto kovu na Podblanicku.

Doba trvání: 3-4 hodiny

Délka: cca 5 km

Cena: 1 900,- (cena nezahrnuje dopravu, vstupné ani další případné poplatky)

Náročnost: pro méně zdatné až středně zdatné, nevhodné pro invalidy

Realizace: celoročně, celoročně, nutno objednat min. 14 dní předem

Účastníci navštíví bývalý zlatodůl Roudný a jeho okolí. Budou seznámeni s celou historií dolování zlata na Podblanicku s možností si prohlídky zbytků těžebních zařízení, obhlídky budov, návštěvy zlatonosných středověkých povrchových prací haldy a odkaliště z 20. století. Budou seznámeni s přírodními hodnotami tohoto člověkem silně ovlivněného území.
...nahoru.

I.11) Historie dolování nerostných surovin na Podblanicku II - stříbrnou stezkou


Okruh po lokalitách těžby stříbra na Podblanicku

Doba trvání: 8hodin

Délka: pěšky cca 8km, nutnost přejezdů mezi jednotlivými lokalitami

Cena: 3 100,- (cena nezahrnuje dopravu, vstupné ani další případné poplatky)

Náročnost: pro středně zdatné

Realizace: celoročně, nutno objednat min. 14 dní předem

Účastníci navštíví povrchové pozůstatky těžby stříbrných rud Na Stříbrné u Českého Šternberka, dále pak kutací práce na vrchu Stříbrnice u Zvěstova, bývalou stříbrnou huť-tvrz v Kamberku a Starou Vožici s rozsáhlými pozůstatky starých důlních děl. Na každé lokalitě budou účastníci seznámeni s historií, na lokalitě Stará Vožice bude možnost sběru vzorků rud.
...nahoru.


I.12) Historie dolování nerostných surovinna Podblanicku III - nerudné suroviny

Okruh po lokalitách, kde se v minulosti těžily nerudné suroviny - uhlí a tuha.

Doba trvání: 5-6 hodin

Délka: 5 km, nutnost přejezdu mezi jednotlivými lokalitami

Cena: 2 500,- (cena nezahrnuje dopravu, vstupné ani další případné poplatky)

Náročnost: pro méně až středně zdatné

Realizace: celoročně, nutno objednat min. 14 dní předem

Účastníci navštíví lokalitu Chobot, kde na přelomu 19.a 20. století probíhala těžba antracitu. Seznámí se s polohopisem a historií. Možnost sběru kousků uhlí na poli. Dále se pojede na lokalitu Psáře, kde proběhne prohlídka pozůstatků po těžbě tuhy, seznámení s historií těžby. I zde je možnost sběru kousků tuhy. Poslední lokalitou je Soběšín, kde se rovněž nalézá několik důlních děl-pozůstatků po kutacích prací na tuhu.
...nahoru.

II. Přírodou Podblanicka

II.1) Posázavskými pralesy


I v Posázaví lze ještě najít místa, která se podobají těm před příchodem člověka. Právě taková jsou v posledních posázavských pralesích.

Doba trvání: 8 hodin

Délka: pěšky cca 6 km, nutnost přejezdů mezi jednotlivými lokalitami

Cena: 3 100,- (cena nezahrnuje dopravu, vstupné ani další případné poplatky)

Náročnost: pro středně zdatné, nutnost přejezdů mezi lokalitami

Realizace: od 15. dubna do 31. října (s úpravou programu možno i v zimě), nutno objednat min. 21 dní předem

Účastníci navštíví lesní komplexy V požárských (Vlčí rokle, Grybla) a sázavských (Studený) lesích s charakterem původních pralesů, které patří k nejcennějším v Posázaví. Uvidí lesy tak, jak jako první příchozí kolonizátoři Posázaví a budou seznámeni s problematikou péče o tato cenná území.
...nahoru.

II.2) Napříč Velkým a Malým Blaníkem


Bájná hora Blaník není jen útočištěm českého vojska z pověstí, ale také nejcennějším přírodním územím chráněné krajinné oblasti Blaník.

Doba trvání: 4 hodiny

Délka: cca 6 km

Cena: 1 900,- (cena nezahrnuje dopravu, vstupné ani další případné poplatky)

Náročnost: pro středně zdatné, nutno objednat min. 21 dní předem

Realizace: od 15. dubna do 31. října (s úpravou programu možno i v zimě)

Přechod přes centrální oblast chráněné krajinné oblasti Blaník s ukázkou původních lesů, keltského hradiště, největšího smrku Podblanicka, zříceniny starého kostela a dalších zajímavostí. V případě zájmu lze domluvit i výstup na rozhlednu na vrcholu Velkého Blaníku.
...nahoru.

II.3) Přírodou Chráněné krajinné oblasti Blaník


Nejmenší chráněná krajinná oblast v České republice nabízí krásnou přírodu i setkání s řadou vzácných druh rostlin a živočichů.

Doba trvání: 4 hodiny

Délka: cca 6 km, nutnost přejezdů mezi jednotlivými lokalitami

Cena: 1 900,- (cena nezahrnuje dopravu, vstupné ani další případné poplatky)

Náročnost: pro středně zdatné

Realizace: od 15. dubna do 31. října, nutno objednat min. 21 dní předem

Účastníci navštíví nejzajímavější místa CHKO Blaník. Projdou lesními rezervacemi na Velkém a Malém Blaníku, navštíví evropsky významnou lokalitu Podlesí. V případě zájmu lze domluvit i výstup na rozhlednu na vrcholu Velkého Blaníku.
...nahoru.

II.4) Po chráněných a cenných územích Podblanicka


Podblanicko nabízí zajímavá neporušená místa se zachovalou přírodou.

Doba trvání: 8 - 10 hodin

Délka: cca 8 km, nutnost přejezdů mezi jednotlivými lokalitami

Cena: 3 700,- (cena nezahrnuje dopravu, vstupné ani další případné poplatky)

Náročnost: pro středně zdatné

Realizace: od 15. dubna do 31. října, nutno objednat min. 21 dní předem

Účastníci navštíví zajímavá chráněná území na Podblanicku. Seznámí se s historií ochrany přírody na Podblanicku a historií jednotlivých území. Obdrží odborný výklad o cíli ochrany každého území, zajímavých rostlinách a živočiších, kteří se zde vyskytují. Jednotlivá území lze dopředu zvolit dle zájmu účastníků, popřípadě oblasti (Benešovsko, Vlašimsko, Voticko).
...nahoru.

II.5) Za zvířaty do Vlašimi

Návštěva Stanice pro handicapované živočichy s ukázkou divokých zvířat naší přírody.

Doba trvání: 1 hodina

Délka: cca 300 m

Cena: 10,- Kč za každého návštěvníka

Náročnost: pro méně zdatné, vhodné i pro invalidy

Realizace: od 15. dubna do 31. října, nutno objednat min. 5 dní předem

Návštěvníci stanice si prohlédnou více jak 50 druhů divokých zvířat z české přírody, spolu s výkladem o jejich biologii, příčinách proč se ocitli v záchranné stanici a dalších zajímavostech z oblasti ochrany divokých zvířat.
...nahoru.

II.6) Zámecký park Konopiště - velký okruh


Okruh po zajímavých stromech a keřích největšího zámeckého parku na Podblanicku.

Doba trvání: 5-6 hodin

Délka: cca 8 km

Cena: 2 500,- (cena nezahrnuje dopravu, vstupné ani další případné poplatky)

Náročnost: pro středně zdatné, nevhodné pro invalidy

Realizace: od 1. května do 31. října, nutno objednat min. 14 dní předem

Účastníci budou seznámeni s obecnou historií založení zámeckého parku a jednotlivými etapami jeho vývoje. Navštíví kompozičně nejzajímavější místa parku (okolí zámku, Růžová zahrada, Šiberna, V Syrých) budou seznámeni se zde rostoucími dřevinami, problematikou jejich výsadby, ošetřování a drobnými památkami v parku.
...nahoru.

II.7) Zámecký park Konopiště - malý okruh


Kratší varianta okruhu po zajímavých stromech a keřích největšího zámeckého parku na Podblanicku.

Doba trvání: 3 hodiny

Délka: cca 3 km

Cena: 1 600,- (cena nezahrnuje dopravu, vstupné ani další případné poplatky)

Náročnost: pro méně zdatné, vhodné i pro invalidy

Realizace: od 1. května do 31. října, nutno objednat min. 14 dní předem

Účastníci budou seznámeni s obecnou historií založení zámeckého parku a jednotlivými etapami jeho vývoje. Navštíví kompozičně nejzajímavější místa parku v okolí zámku, budou seznámeni se zde rostoucími dřevinami, problematikou jejich výsadby, ošetřování a drobnými památkami v parku.
...nahoru.

II.8) Dřeviny nejkrásnějších zámeckých parků na Podblanicku


Okruh po zajímavých stromech a keřích v nejkrásnějších podblanických parcích - Vlašim, Ratměřice, Odlochovice a Vrchotovy Janovice.

Doba trvání: 8 hodin

Délka: pěšky cca 5 km, nutnost přejezdů mezi jednotlivými parky

Cena: 3 100,- (cena nezahrnuje dopravu, vstupné ani další případné poplatky)

Náročnost: pro méně zdatné, vhodné i pro invalidy

Realizace: od 1. května do 31. října, nutno objednat min. 21 dní předem

Účastníci budou seznámeni s obecnou historií založení zámeckých parků a jednotlivými etapami jejich vývoje. Navštíví kompozičně nejzajímavější místa, budou seznámeni se zde rostoucími dřevinami a uvidí největší zástupce některých druhů v České republice.
...nahoru.

II.9) Putování po památných a významných stromech Podblanicka


Seznámení s nejvýznamnějšími, největšími a nejstaršími stromy Podblanicka.

Doba trvání: 8 hodin

Délka: pěšky cca 2 km, nutnost přejezdů mezi jednotlivými stromy

Cena: 3 100,- (cena nezahrnuje dopravu, vstupné ani další případné poplatky)

Náročnost: pro méně zdatné, vhodné i pro invalidy, nutnost přejezdů mezi jednotlivými stromy

Realizace: od 15. dubna do 31. října, nutno objednat min. 21 dní předem

Účastníci navštíví podblanické velikány mezi stromy, kteří se pyšní všemi možnými přízvisky nej. Mohou vidět např. Kaplířovu lípu, ratměřické sekvojovce, ondřejovecký jalovec, vlašimské duby a další. Budou seznámeni s jejich historií a novodobou péčí o ně a rovněž s pověstmi, které se ke stromům vztahují. Jednotlivé stromy lze dopředu zvolit dle zájmu účastníků, popřípadě oblasti (Benešovsko, Vlašimsko, Voticko).
...nahoru.

II.10) Za orchidejovými loukami Podblanicka


Návštěva nejbohatších orchidejových luk Podblanicka.

Doba trvání: 3 - 4 hodiny

Délka: pěšky cca 2 km, nutnost přejezdů mezi jednotlivými lokalitami

Cena: 1 900,- (cena nezahrnuje dopravu, vstupné ani další případné poplatky)

Náročnost: pro méně zdatné, nutnost přejezdů mezi jednotlivými stromy

Realizace: předpoklad v období od 1. května do 15. června (nutné domluvit dle sezóny orchidejí), nutno objednat min. 21 dní předem

Účastníci navštíví vybrané lokality s výskytem orchidejí a budou seznámeni i s dalšími zajímavými druhy rostlin, které zde rostou. Program bude upraven vždy podle sezóny kvetení jednotlivých druhů.
...nahoru.

II.11) Hmyz zámeckého parku ve Vlašimi


Seznámení s představiteli hmyzí říše v unikátním zámeckém parku, který je celoevropsky chráněn právě pro výskyt vzácného hmyzu.

Doba trvání: 3 hodiny

Délka: cca 2-3 km

Cena: 1 600,- (cena nezahrnuje dopravu, vstupné ani další případné poplatky)

Náročnost: pro méně zdatné, vhodné i pro invalidy

Realizace: od 1. května do 30. září, nutno objednat min. 21 dní předem

Účastníci budou seznámeni s hlavními přestaviteli hmyzí říše, kteří se v parku vyskytují. Budou navštíveny různé typy stanovišť od výslunných skal až po stinná údolí. Zámecký park je díky zachovalé přírodě s množstvím starých stromů jedinečným místem s bohatým výskytem hmyzu.
...nahoru.

II.12) Horniny a minerály Podblanicka - krátký okruh kolem Vlašimi


Seznámení s geologickou stavbou Podblanicka, s výskytem hornin a minerálů v nejbližším okolí Vlašimi.

Doba trvání: 4-5 hodin

Délka: 4 km, nutnost přejezdu

Cena: 2 200,- (cena nezahrnuje dopravu, vstupné ani další případné poplatky)

Náročnost: pro méně až středně zdatné

Realizace: celoročně, nutno objednat min. 14 dní předem

Účastníci navštíví lokality, kde bude možno na horninových odkryvech pozorovat horninovou skladbu. Jedná se o rulovou skálu u Domašínské brány (pararula), dále pak amfibolitový lůmek ne vrchu Spravedlnost (amfibolit, pegmatit) a Jinošovský lom (krystalický vápenec, krasové jevy, kontaktní metamorfóza).
...nahoru.